"

Ułatwienia dostępu

VIAMED LUBLIN

Filia
Rejestracja

Ośrodek uzależnień elektronicznych

(wizyty komercyjne)

Lubelskie Centrum Uzależnień Elektronicznych jest ośrodkiem diagnostycznym i terapeutycznym założonym w 2021 roku przez profesora dra hab. Zbigniewa Tarkowskiego. Oryginalny, opracowany przez Profesora Tarkowskiego autorski program terapeutyczny jest odpowiedzią na „tyranię elektronicznych ekranów”, które pozornie pomagając i chroniąc przed realnym światem przejmują kontrolę nad życiem człowieka, blokując osobisty rozwój i niszcząc relacje z bliskimi. Celem terapii jest pokonanie uzależnienia od komórki, tabletu i internetu, aby odzyskać dostęp do swoich zasobów i zadowolenie z realnego życia.

Profesor Zbigniew Tarkowski

Specjalizacja

Psychoterapeuta, terapeuta uzależnie

Wizyta

Wizyta 180zł

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł profesora uzyskany w 2006 roku. Pracownik naukowy Katedry i Zakładu Psychologii Uniwersytetu medycznego w Lublinie.