Ułatwienia dostępu

VIAMED LUBLIN

Filia
Rejestracja

Terapia uzależnień

(wizyty komercyjne)

Terapia psychologiczna dla osób nadużywających alkohol i podejmujących decyzję o jego odstawieniu. Alkohol, a także inne substancje psychoaktywne , bywają na początku sposobem na „znieczulenie” smutku lub lęku. Oczywiście szybko okazuje się, ze alkohol nie jest rozwiązaniem problemu tylko dodatkowym problemem. Terapia pomaga utrzymać abstynencję, a także pomaga radzić sobie z problemami, które pozostają po odzyskaniu trzeźwości.

Nella Tarkowska – Curyło

Specjalizacja

Psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł lub 200zł

Wykształcenie

• Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS kierunek pedagogika
• Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI kierunek psychologia
• 4 letnia Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• 2 letnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie - Certyfikowany specjalista terapii uzależnień nr 1757
• 2 letnie Studium Treningu i Pomocy Psychospołecznej w Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne-Doradztwo Zawodowe- tytuł zawodowy nr 2/EGZ/SP/WSNS/2005
• 2 letnie Studium Terapii i treningu grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego, (1999 – 2001), • Roczny kurs Psychosomatyka w ujęciu analitycznym IPHS
• Terapia dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym” Ośrodek Psychoedukacji Psychoanalitycznej w Warszawie
• Psychoterapia rodzin” Polski Instytut Ericksonowski
• Szkoła dla rodziców i wychowawców – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych – Edukator, (Nr 12/2007),
• Szkolenia: Zaburzenia odżywiania, Praca z żałobą, Zaburzenia osobowości, Praca ze snem,
• oraz Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, -samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, Techniki relaksacji, Praca z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, Metody i techniki prowadzenia grupy terapeutycznej, Praca z osobą niepełnosprawną uzależnioną, Psychoterapia uzależnień Psychoprofilaktyka, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Program Ograniczania Picia, Warsztaty arteterapii, Umiejętności terapeutyczne w oparciu o założenia analizy transakcyjnej, Praca z dzieckiem poza rodziną biologiczną w oparciu o metodę ustawień systemowych, Stosowanie metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, Cykl szkoleń w ramach Projektu „Bliżej Rodziny” , Diagnoza rodziny”, „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego wsparcia rodzin i pieczy zastępczej”, „Metoda dialogu motywującego z klientem i rodziną”, „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego” i inne, Trening Zastępowania Agresji, Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Reagowanie na niebezpieczne zachowania osób niepełnosprawnych, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” – metody dr Paula Denninsona i Gail Deninnson w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personaln

Formy pomocy:

• Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (krótko – i długoterminowa)
• Psychoterapia par i małżeństw
• Psychoterapia uzależnień
• Konsultacje i pomoc pedagogiczna

Prowadzę psychoterapię osób, które:

• doświadczają problemów w relacjach
• cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, nie akceptują siebie, brak im pewności siebie
• są zainteresowane rozwojem osobistym
• są niezadowolone z jakości swojego życia, funkcjonowania
• nie radzą sobie ze stresem
• przeżywają kryzys psychologiczny (rozpad związku, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, itp)
• cierpią z powodu zaburzeń: depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, odżywiania
• mają trudności emocjonalne (obniżony nastrój, lęk, wahania nastroju, tłumią emocje)
• doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej lub innego rodzaju nadużyć

Pracuję w podejściu integracyjnym, którego podstawą jest psychoterapia psychodynamiczna. W pracy korzystam również z innych podejść (m.in. poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, eriksonowskiego) aby dobrać strategie do danej osoby i zgłaszanego problemu. Moja praca podlega superwizji.

Dyś Paweł

Specjalizacja

Ppsychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł lub 200zł

Wykształcenie

Psychoterapeuta psychodynamiczny, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Dyplomowany psychoterapeuta – ukończył atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Od początku swojej pracy związany z ośrodkiem PCTS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Informacje

Pracuje pod stałą superwizją i mentoringiem suprwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanych i certyfikowanych psychoterapeutów.
Przyjmuje osoby dorosłe. Prowadzi indywidualną terapię krótko i długoterminową oraz psychoterapię par.