Ułatwienia dostępu

VIAMED LUBLIN

Filia
Rejestracja

Psychoterapia indywidualna

(NFZ i wizyty komercyjne)

Psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego Pacjenta poprzez słowny kontakt i nawiązanie relacji, bez korzystania z leków. Psychoterapia i leczenie psychiatryczne są często stosowane równolegle, ponieważ uzupełniają się wzajemnie. Są różne metody psychoterapii: psychodynamiczna (analizuje przeszłość Pacjenta), humanistyczna i gestalt (ma na celu rozwój Pacjenta), poznawczo-behawioralna (pomaga w osiąganiu celów), integratywna (łączy różne metody zależnie od potrzeb Pacjenta), logoterapia (nastawiona na sens życia)

Katarzyna Bielińska-Bartoszcze

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta w tym dzieci i młodzieży

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, pedagogika/, Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego /2010/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje w nurcie psychodynamicznym

Agnieszka Daras-Choin

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /20011, psychologia/. Szkoła Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie /w toku/.

Elżbieta Gleba

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /2004/. Terapeuta Rodzin PTP /2007/. Szkoła Muzykoterapii dr Elżbiety Galińskiej w Warszawie /2011/. Pracuje nurcie integratywnym…

Marlena Jaworska

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta w tym dzieci i młodzieży

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2007, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego oraz Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży /w toku/.

Wioleta Firlej-Wojtalewicz

Specjalizacja

Psycholog kliniczny

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł / Testy od 600zł.

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2008, psychologia/. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, diagnoza i terapia neuropsychologiczna/. Psycholog kliniczny /w toku/.

Dyś Paweł

Specjalizacja

Psychoterapeuta psychodynamiczny

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł / PARY 200 zŁ

Wykształcenie

Psychoterapeuta psychodynamiczny, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Dyplomowany psychoterapeuta – ukończył atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Od początku swojej pracy związany z ośrodkiem PCTS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Opis własny

Pracuje pod stałą superwizją i mentoringiem suprwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanych i certyfikowanych psychoterapeutów.

Przyjmuje osoby dorosłe. Prowadzi indywidualną terapię krótko i długoterminową oraz psychoterapię par.

Ewa Jaworska-Bylica

Specjalizacja

Psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział nauk Społecznych, Psychologia Kliniczna /1988/. Szkoła psychoterapii Gestalt /1994/. Pracuje metodą psychodynamiczną.

Mariola Kochanowicz-Giftakis

Specjalizacja

Psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego/1997, psychologia/ centrum szkolenia i psychoterapii GESTALT/ 2018/ szkolenie w terapii osób z zaburzeniami odżywiania w Instytucie Behawiorystyki Kliniki Psychiatrycznej w Atenach/ szkolenie w zakresie terapii traumy metodą EMDR (Terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchów gałek ocznych) i metodą CRM w Institute for Trauma Treatment w Atenach/2012/.

Justyna Kwiatkowska

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /2004, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum UJ /2010/. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT Warszawa /2018/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje metodą psychodynamiczną

Jolanta Latowska- Wach

Specjalizacja

Psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 150 zł / PARY 200 zł

Wykształcenie

Absolwentka KUL - studia magisterskie w zakresie psychologii ukończone w 1983r
Psycholog kliniczny od 1993r

Doświadczenie

40-letni staż zawodowy; początkowo na oddziałach psychiatrycznym i odwykowym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Abramowicach, potem w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami i parami. Udzielanie indywidualnej pomocy dzieciom i młodzieży w kontekście rodzinnym.

Współpraca z różnymi grupami zawodowymi (kuratorzy zawodowi, pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy szkolni) w celu wypracowania konstruktywnych zmian dla rodziny.

Halina Maciejewska

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta NFZ

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1983, psychologia/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /1999/. Terapeuta Rodzin PTP /2001/. Pracuje metodą..

Joanna Mirowska-Wieczorek

Specjalizacja

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Kurs Psychoterapii IPiN Warszawa 1992. Kurs Terapii Rodzin prof. B. Barbaro CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich…

Natalia Multańska

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2012, sekcja psychologii/. Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2016, terapia pedagogiczna/. Szkoła Psychoterapii /…/ /2020/.

Magdalena Mitek

Specjalizacja

Pedagog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie /2005, pedagogika/. Szkoła Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich /2019/. Pracuje w nurcie integratywnym .

Monika Nosowska

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta NFZ

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2003, sekcja Psychologii/. Doktor nauk Humanistycznych /2007/. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie /2010/. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej /2016/. Pracuje metodą integratywną…

Karolina Wróbel-Kudyba

Specjalizacja

Psycholog

Wizyta

Wizyta 150zł

O mnie

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2021, psychologia/. Centrum Terapii Poznawczej i Schematu „INTEREGO” /w toku, psychoterapia poznawczo-behawioralna/. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie /2023, przygotowanie pedagogiczne/

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Aktualnie, odbywam całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Inter Ego Centrum Terapii Poznawczej i Schematu. Jest to ośrodek akredytowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach i szkoleniach, które pozwalają mi na doskonalenie siebie w profesji psychologa. W ostatnim czasie ukończyłam m. in. cykl szkoleń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Moja praca podlega regularnej superwizji – zarówno indywidualnej, jak i grupowej, dzięki której mogę pod okiem specjalistów przyjrzeć się swojej pracy. Jestem również członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia.

W moim odczuciu, podstawą dobrej relacji terapeutycznej jest przede wszystkim akceptacja, wzajemny szacunek oraz obustronne zaangażowanie. Do każdego pacjenta podchodzę podmiotowo, a kierunek pracy i metody oddziaływań terapeutycznych dobieram indywidualnie.

Pomagam osobom doświadczającym m. in.: kryzysów sytuacyjnych, obniżenia nastroju, stanów depresyjnych i lękowych, trudności w relacjach, obniżenia poczucia własnej wartości, stresu oraz innych trudności w życiu codziennym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par.

W placówce VIAMED diagnozuję m.in. ADHD u osób dorosłych.

Nella Tarkowska–Curyło

Specjalizacja

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Wizyta

Wizyta NFZ lub indywidualna 150zł lub rodzinna / par 200zł

Wykształcenie

• Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS kierunek pedagogika
• Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI kierunek psychologia
• 4 letnia Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• 2 letnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie - Certyfikowany specjalista terapii uzależnień nr 1757
• 2 letnie Studium Treningu i Pomocy Psychospołecznej w Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne-Doradztwo Zawodowe- tytuł zawodowy nr 2/EGZ/SP/WSNS/2005
• 2 letnie Studium Terapii i treningu grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego, (1999 – 2001),
• Roczny kurs Psychosomatyka w ujęciu analitycznym IPHS
• Terapia dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym” Ośrodek Psychoedukacji Psychoanalitycznej w Warszawie
• Psychoterapia rodzin” Polski Instytut Ericksonowski
• Szkoła dla rodziców i wychowawców – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych – Edukator, (Nr 12/2007),
• Szkolenia: Zaburzenia odżywiania, Praca z żałobą, Zaburzenia osobowości, Praca ze snem,
• oraz Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, -samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, Techniki relaksacji, Praca z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, Metody i techniki prowadzenia grupy terapeutycznej, Praca z osobą niepełnosprawną uzależnioną, Psychoterapia uzależnień Psychoprofilaktyka, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Program Ograniczania Picia, Warsztaty arteterapii, Umiejętności terapeutyczne w oparciu o założenia analizy transakcyjnej, Praca z dzieckiem poza rodziną biologiczną w oparciu o metodę ustawień systemowych, Stosowanie metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, Cykl szkoleń w ramach Projektu „Bliżej Rodziny” , Diagnoza rodziny”, „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego wsparcia rodzin i pieczy zastępczej”, „Metoda dialogu motywującego z klientem i rodziną”, „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego” i inne, Trening Zastępowania Agresji, Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Reagowanie na niebezpieczne zachowania osób niepełnosprawnych, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” – metody dr Paula Denninsona i Gail Deninnson w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń, Wygaszanie zachowań agresywnych,

Formy pomocy:

• Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (krótko – i długoterminowa)
• Psychoterapia par i małżeństw
• Psychoterapia uzależnień
• Konsultacje i pomoc pedagogiczna

Prowadzę psychoterapię osób, które:

• doświadczają problemów w relacjach
• cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, nie akceptują siebie, brak im pewności siebie
• są zainteresowane rozwojem osobistym
• są niezadowolone z jakości swojego życia, funkcjonowania
• nie radzą sobie ze stresem
• przeżywają kryzys psychologiczny (rozpad związku, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, itp)
• cierpią z powodu zaburzeń: depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, odżywiania
• mają trudności emocjonalne (obniżony nastrój, lęk, wahania nastroju, tłumią emocje)
• doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej lub innego rodzaju nadużyć

Pracuję w podejściu integracyjnym, którego podstawą jest psychoterapia psychodynamiczna. W pracy korzystam również z innych podejść (m.in. poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, eriksonowskiego) aby dobrać strategie do danej osoby i zgłaszanego problemu. Moja praca podlega superwizji.

Piotr Szczukiewicz

Specjalizacja

Psycholog, psychoteraputa

Wizyta

Wizyta 180zł / Wizyta rodzinna / par 220zł

Wykształcenie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej /psychologia/. Doktor nauk humanistycznych. Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Szkoła Logoterapii V.E. Frankla /KUL/. Szkoła Psychoterapii Par i Rodzin /Laboratorium Psychoedukacji/.Pracuje metodą logo terapii V. Frankla…

Piasecki Tomasz

Specjalizacja

Psycholog, psychoteraputa

Wizyta

Wizyta 170zł

Beata Szulecka

Specjalizacja

Psycholog, psychoteraputa

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /1986, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielllońskiego w Krakowie /2007/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /2004/. Pracuje metodą integracyjną..

Elżbieta Wądołowska

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin

Wizyta

Wizyta NFZ lub indywidualna 150zł lub rodzinna / par 180zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /1986, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielllońskiego w Krakowie /2007/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /2004/. Pracuje metodą integracyjną..

Barbara Wieczorek

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta NFZ lub 150zł.

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Łęcznej. Pracuje metodą poznawczo-behawioralną.

Marcin Wilman

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Wizyta

NFZ lub 150 zł

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/2018,psychologia/całościowe szkolenie podyplomowe z zakresu Psychoterapii „Podejście systemowo-psychodynamiczne. Psychoterapia zintegrowana”/w toku/.

Ewelina Lenart

Specjalizacja

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Wizyta

NFZ lub 150 zł

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/2018,psychologia/całościowe szkolenie podyplomowe z zakresu Psychoterapii „Podejście systemowo-psychodynamiczne. Psychoterapia zintegrowana”/w toku/.

Katarzyna Bazan

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 170zł

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2003,psychologia/ specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej /2017/ Laboratorium Psychoedukacji, Instytut treningu i psychoterapii /2014, psychoterapia/