"

Ułatwienia dostępu

VIAMED LUBLIN

Filia
Rejestracja

Porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży

(wizyty komercyjne)

Poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży powołane zostały reformą systemu opieki zdrowia psychicznego w 2020 roku. Pomoc poradni obejmuje Pacjenta i jego rodzinę. Poradnia współpracuje w razie potrzeby ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej lub innymi instytucjami. Zapraszamy do naszych przychodni w Lublinie, Lubartowie, Łęcznej lub w Opolu Lubelskim. Rejestrując się wybieramy lokalizację według miejsca zamieszkania. Pacjent przed 18-tym rokiem życia Pacjent rejestrowany jest w poradni przez opiekuna prawnego, po 16-tym roku życia potrzebna jest także Jego zgodą.

Joanna Mirowska-Wieczorek

Specjalizacja

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Kurs Psychoterapii IPiN Warszawa 1992. Kurs Terapii Rodzin prof. B. Barbaro CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Barbara Wieczorek

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Kwiatkowska Justyna

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta NFZ/150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /2004, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum UJ /2010/. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT Warszawa /2018/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje metodą psychodynamiczną

Marlena Jaworska

Specjalizacja

Pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /2004, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum UJ /2010/. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT Warszawa /2018/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje metodą psychodynamiczną

Katarzyna Bielińska-Bartoszcze

Specjalizacja

Pedagog, psychoterapeuta

Wizyta

Wizyta 150zł

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, pedagogika/, Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego /2010/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/.